"תמלולהינו העלאה על הכתב של תכנים מושמעים - הן תכנים הנאמרים בנוכחות הקלדנית ("תמלול בזמן אמת") בעת דיון משפטי, ישיבה וכדומה, או העלאה על הכתב של תכנים השמורים על קבצי שמע (אודיו), לדוגמא: הקלדת שיחה או הרצאה המוקלטים במכשיר הקלטה ("תמלול קלטותאו "שקלוט").
תפקיד המתמלל להעלות על הכתב כל מידע העולה בשיחה, כולל ציון שתיקה ממושכת, גיחוך וכיוצא בזה. כל זאת על מנת לשקף מהימנה את המסר העולה בשיחה.

מי זקוק לשירותי תמלול?
לשירותי תמלול נזקקים מגוון רחב של אנשים, הן במגזר העסקי והן במגזר הפרטי.

תמלול משפטי – תמלול לצד התובע או לצד הנתבע, לעורכי דין, לחוקרים פרטיים, לאנשי עסקים ולאנשים פרטיים, כולל: שיחות מוקלטות, עדויות, הבטחות, הסכמים, שימועים, בוררויות, ועדות ערר ועוד.
 
תמלול אקדמי – תמלול לסטודנטים ומרצים, כולל תמלול הרצאות, ראיונות, סמינריונים, תזות, דוקטורנטים, מחקרים, שיעורים, ימי עיון וכנסים ועוד.

תמלול עסקי – תמלול לאנשי עסקים, כולל: ישיבות עסקיות, ישיבות דירקטוריון, חתימת הסכמים, בוררויות מחוץ לכותלי בית משפט, וכן תביעות צרכניות ועוד.

תמלול פרטי – תמלול הסכמים אישיים, תמלול שיחות, תמלול ותיעוד אוטוביוגרפיות - סיפורי חיים של אנשים המעוניינים להעלות על הכתב את זיכרונותיהם, תמלול סרטים, נאומים ועוד.

תמלול מידע באופן מדויק חייב להיעשות על ידי אנשי מקצוע המוכשרים ומיומנים לפעולות אלה לשם הפקת מירב התועלת מהחומר הנמצא בהקלטה.