תמלול אודיו טקסט מספקת שירותי הקלטות ותמלול ישיבות ודיונים בכלל וישיבות דירקטוריון בפרט. נימנים על לקוחותינו - משרדים ממשלתיים, בתי משפט, עורכי דין וחברות בסקטור העסקי והפרטי.

שירותי הקלטה ותמלול ישיבות ודיונים.


אנו מספקים שירותי הקלטות ישיבות ודיונים.השילוב בין איכות הציוד הטכני ובין איכות התמלול, מבטיח תיעוד מדויק ומהימן של הדברים הנאמרים בישיבה.