תרגום הקלטות משפות שונות.

בעולם רב תרבותי, בו אנשים דוברים שפות שונות, קיימת דרישה לתמלול בשפות זרות רבות ומגוונות. מדינת ישראל, מאז הקמתה, פתחה את שעריה לעולים ממדינות רבות ומתרבויות שונות. על אף ההשתלבות המוצלחת של העולים בחברה:
בשוק העבודה, באקדמיה, בכלכלה, בתרבות ובתחומים רבים אחרים, חלק מהעולים בוחרים לשמור את שפת האם שלהם כשפה העיקרית ומשתמשים בה בחיי היומיום, בשל כך נוצר מצב בו החומר המוקלט הינו בשפה זרה (אנגלית, ערבית, רוסית, צרפתית, אמהרית ועוד) ועל מנת שהמקליט יוכל לעשות בו שימוש יש לתמלל אותו ולתרגמו לעברית, לדוגמא:
הסכם, עדות, שיחה או הבטחה שהוקלטו בשפה זרה וברצונו של המקליט להגיש את החומר כראייה לבית משפט, יהיה צורך בתרגום החומר לעברית כלשונו.
יש באפשרותנו לתרגם הקלטות ממגוון רחב של שפות, תוך שימת דגש על כל מילה שנאמרת בהקלטה, על מנת שהחומר המתומלל והמתורגם יהיה מדויק ונאמן למקור.