תמלול פרטי

תמלול הסכמים אישיים, תמלול שיחות, תמלול ותיעוד אוטוביוגרפיות, סיפורי חיים.

תמלול ותיעוד אוטוביוגרפיות - סיפורי חיים של אנשים המעוניינים להעלות על הכתב את זיכרונותיהם.

אנו נתמלל עבורך בתמלול איכותי ומקצועי שיאפשר לך לשמור תיעוד כתוב ומסודר.

תמלול הסכמים אישיים, תמלול שיחות, תמלול סרטים, נאומים ועוד.

ובסיום התמלול ניתן לקבל את התיעוד הכתוב באופן מודפס וכרוך בעיצוב גרפי המשקפת את אופיו של הלקוח.