תמלול לבית משפט

לתמלול עבור בית משפט מצורף תצהיר על פי הנהלים הנדרשים על ידי בית המשפט.

מידע מוקלט משמש לעיתים ראייה משמעותית להוכחת טיעוני התביעה, או ההגנה בתביעות בתחומים שונים: גירושין, פלילי, עסקי, ביטוח ועוד. המידע יכול להיות תיעוד מוקלט של שיחה, שיחת טלפון, ישיבה, חומר שהושג על ידי חוקר פרטי, תמלול דחוף לבית משפט לעורכי דין עבור לקוחותיהם ועוד.

על מנת שניתן יהיה להציג את המידע המוקלט בבית משפט, יש לדאוג שהחומר המוקלט יושג על פי חוק, ושתמלול הקלטת יתבצע באופן מהימן ומקצועי.

חוק האזנות סתר קובע כללים מדויקים שלפיהם תיחשב הקלטה לחוקית.
רצוי ומומלץ להיוועץ עם עורך דין או חוקר פרטי המתמצאים בפרטי החוק, וכל זאת על מנת להימנע מהאזנת סתר, המהווה עבירה חמורה על החוק.

חשוב לדעת: גם אם התבצעה הקלטה באופן חוקי, והמידע בה עשוי להועיל לבעליה, אך התמלול נעשה באופן לא מקצועי שאינו משקף מהימנה את הנאמר בקלטת, עוצמת הראייה המובאת בפני בית המשפט עלולה להיפגע.
על כן, חשוב מאוד לפנות למתמלל מקצועי, בעל ניסיון, שיתייחס בכובד ראש לכל אות ולכל מילה שנאמרת, ויעשה ככל שניתן, על מנת לשקף מהימנה בתמלול את הנאמר בקלטת.

מתמלל מקצועי גם מבין את חשיבות העמידה בלוח זמנים, תוך שמירה על איכות התמלול שיוצג כראיה בבית משפט.
אנו מצרפים לתמלול תצהיר וחוות דעת מומחה, המבהירים כי התמלול נעשה באופן מקצועי ונאמן למקור, על פי הנהלים הנדרשים על ידי בית המשפט.