תמלול הקלטות

ניתן לשלוח קובץ הקלטה למשרדנו באמצעות דואר אלקטרוני, ישירות מהטלפון או מהמחשב.

לשירותי תמלול נזקקים מגוון רחב של אנשים, הן במגזר העסקי והן במגזר הפרטי.

תפקיד המתמלל להעלות על הכתב כל מידע העולה בשיחה, כולל ציון שתיקה ממושכת, גיחוך וכיוצא בזה. כל זאת על מנת לשקף מהימנה את המסר העולה בשיחה.

אנו מבצעים תמלולים לעורכי דין, תמלול עבור בית משפט, לחוקרים פרטיים, שיחות מוקלטות, לסטודנטים ומרצים, ישיבות עסקיות, ישיבות דירקטוריון ועוד.

תמלול מידע באופן מדויק חייב להיעשות על ידי אנשי מקצוע המוכשרים ומיומנים לפעולות אלה לשם הפקת מירב התועלת מהחומר הנמצא בהקלטה.

לתמלול אנו מצרפים תצהיר וחוות דעת מומחה, המבהירים כי התמלול נעשה באופן מקצועי ונאמן למקור, על פי הנהלים הנדרשים על ידי בית המשפט. 
אנו מבצעים תמלול שיחות ממכשירי הקלטה. ניתן לשלוח למשרדנו הקלטות וקבצים בדואר אלקטרוני, הקלטות מהטלפון או מהמחשב.

בסיום אנו שולחים ללקוח את התמלול בדואר אלקטרוני לצורך הגהה ואישור התמלול.

ניתן לקבל את התמלול באופן כרוך ומודפס.