תמלול בוררות

תמלול פרוטוקול הבוררות לשם תיעוד מדויק של כל מהלך הדיונים ברמה גבוהה ומקצועית.

אנשים רבים בוחרים לפתור סכסוכים ואי הסכמות בהליך של בוררות, מחוץ לבית המשפט (לעתים אף בהמלצת בית המשפט). תמלול פרוטוקול הבוררות נחוץ לשם תיעוד מדויק של כל מהלך הדיונים.

הקלטת מהלך הבוררות ומסירת ההקלטה לתמלול ו/או נוכחות קלדנית מקצועית בעת הבוררות יבטיחו תיעוד מדויק ומהימן של המלל הנטען בהליך הבוררות.

אנו נתמלל עבורך את סיכומי הפגישות וההסכמים בצורה מהימנה ביותר, בתמלול איכותי ומקצועי שיאפשר לך לשמור תיעוד כתוב ומסודר של הפגישות והסיכומים.

אנו מבצעים גם הקלדות דחופות !